Warnqvist, Åsa ., & Österlund, M. . (2021). Att skildra feta kroppar: Vimmelbokslogik och fet temporalitet i Kristin Roskiftes Alle sammen teller. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 25–39. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1714