Engfelt, O. (2021). Kroppen som en plåga. Kroppen som en välsignelse. Kroppen som ett gränsland: Kroppens och sjukdomens symbolik i Tito Collianders författarskap. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 102–119. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1735