Olsson, A. (2021). Groteska kroppar i folkhemmets sverige: PUSS – opassande estetik och retorik 1968–1974. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 139–152. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1744