Van Ooijen, E. (2021). Beröring och begränsning: Om gränssnittet mellan djur och människa. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(1-2), 172–184. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1750