Vinge, L. (2022). ”Förutsättningar, föresatser och förväntningar” TfL 1971:1: Med författarens kommentar, femtio år senare. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2077