Ljung, P. E. . (2022). Natur & Kulturs litteraturhistoria : Carin Franzén och Håkan Möller red. (Stockholm: Natur & Kultur, 2021), 960 s. Tidskrift för Litteraturvetenskap, 51(3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2104