ENGFELT, O. Kroppen som en plåga. Kroppen som en välsignelse. Kroppen som ett gränsland: Kroppens och sjukdomens symbolik i Tito Collianders författarskap. Tidskrift för litteraturvetenskap, [S. l.], v. 51, n. 1-2, p. 102–119, 2021. DOI: 10.54797/tfl.v51i1-2.1735. Disponível em: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1735. Acesso em: 18 maj. 2022.