Martin Malmström. 2021. ”Kameralisterna: Kreativt Skrivande I Gymnasieskolans svenskämne”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 50 (4-5):45-54. https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1393.