Mara Lee. 2021. ”Passion Som Institutionell Praktik: Kreativt Skrivande, möjligheter Och svårigheter Som Kunskapande Metod”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 50 (4-5):75-85. https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1405.