Mohlin, Åsa, och Katarina Bernhardsson. 2021. ”’Den här Kroppen Som lämnat Mig I sticket’: Bröstcancer, Kropp Och återhämtning I Kristina Sandbergs En Ensam Plats Och Yvonne Hirdmans Behandlingen”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 51 (1-2):15-24. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1708.