Sjödin, Alfred. 2021. ”’En Fullkomlig man’: Kropp Och samhällsutveckling Hos Viktor Rydberg”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 51 (1-2):120-28. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1738.