Van Ooijen, Erik. 2021. ”Beröring Och begränsning: Om gränssnittet Mellan Djur Och människa”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 51 (1-2):172-84. https://doi.org/10.54797/tfl.v51i1-2.1750.