Vinge, Louise. 2022. ”’Förutsättningar, föresatser Och förväntningar’ TfL 1971:1: Med författarens Kommentar, Femtio år Senare”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 51 (3-4). https://doi.org/10.54797/tfl.v51i3-4.2077.