Löfgren, Ingeborg. 2022. ”Att Teoretisera Om Mening Genom Exempel: Vardagsspråkkritik, Sam-Vett Och Verklighetens svårighet”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 52 (1). https://doi.org/10.54797/tfl.v52i1.2215.