Jansson, Oscar. 2022. ”Forbidden Literature. Case Studies on Censorship: Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap 52 (1). https://doi.org/10.54797/tfl.v52i1.8566.