Svante Landgraf (2021) ”Den imaginära romanen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 50(4-5), s. 109–117. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1378 (åtkomstdatum: 19 maj 2022).