Bojö, A.-K. (2021) ”Kropparnas poesi: Om Eva Runefelt, Eva Ström och det sena 1970-talets poesi”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 5–14. doi: 10.54797/tfl.v51i1-2.1705.