Mohlin, Åsa . och Bernhardsson, K. . (2021) ”’Den här kroppen som lämnat mig i sticket’: Bröstcancer, kropp och återhämtning i Kristina Sandbergs En ensam plats och Yvonne Hirdmans Behandlingen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 15–24. doi: 10.54797/tfl.v51i1-2.1708.