Lundblad, K. . (2021) ”Body text: Typografi och litteraturens kropp”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 61–78. doi: 10.54797/tfl.v51i1-2.1723.