Engfelt, O. (2021) ”Kroppen som en plåga. Kroppen som en välsignelse. Kroppen som ett gränsland: Kroppens och sjukdomens symbolik i Tito Collianders författarskap”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 102–119. doi: 10.54797/tfl.v51i1-2.1735.