Olsson, A. (2021) ”Groteska kroppar i folkhemmets sverige: PUSS – opassande estetik och retorik 1968–1974”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 139–152. doi: 10.54797/tfl.v51i1-2.1744.