Hyltén-Cavallius, I. (2021) ”Förord från redaktionen i Lund”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2). Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1801 (åtkomstdatum: 18 maj 2022).