Hyltén-Cavallius, I. (2021) ”Information om medverkande”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(1-2), s. 215–219. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1816 (åtkomstdatum: 19 maj 2022).