Ljung, P. E. . (2022) ” 960 s”., Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(3-4). doi: 10.54797/tfl.v51i3-4.2104.