Helgason, J. . (2022) ”Litteraturens slut: Sven Anders Johansson (Göteborg: Glänta produktion, 2021, 234 s.)”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(3-4). doi: 10.54797/tfl.v51i3-4.2122.