Nykvist, K. (2022) ”Silence and Silencing in Children’s Literature: Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist & Mia Österlund red. (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2021, 375 s.)”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(3-4). doi: 10.54797/tfl.v51i3-4.2131.