Lindgärde, V. . (2022) ”Studentdikt för tillfället 1660–1699. Kvantitativa undersökningar av tryckta tillfällesdikter av Värmlandsstudenter vid Uppsalas universitet: Lars Burman (Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, 2020, 108 s.)”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 51(3-4). doi: 10.54797/tfl.v51i3-4.2134.