Löfgren, I. (2022) ”Att teoretisera om mening genom exempel: Vardagsspråkkritik, sam-vett och verklighetens svårighet”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 52(1). doi: 10.54797/tfl.v52i1.2215.