Jansson, O. (2022) ”Forbidden Literature. Case studies on censorship: Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.)”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 52(1). doi: 10.54797/tfl.v52i1.8566.