[1]
Svante Landgraf, ”Den imaginära romanen”, TfL, vol. 50, nr 4-5, s. 109–117, juni 2021.