[1]
Mara Lee, ”Passion som institutionell praktik: Kreativt skrivande, möjligheter och svårigheter som kunskapande metod”, TfL, vol. 50, nr 4-5, s. 75–85, juni 2021.