[1]
A.-K. Bojö, ”Kropparnas poesi: Om Eva Runefelt, Eva Ström och det sena 1970-talets poesi”, TfL, vol. 51, nr 1-2, s. 5–14, dec. 2021.