[1]
P. . Ahlbäck, ”Gravitation: Sätt att läsa i antropocen”, TfL, vol. 51, nr 1-2, s. 79–91, dec. 2021.