[1]
A. . Sjödin, ”’En fullkomlig man’: Kropp och samhällsutveckling hos Viktor Rydberg”, TfL, vol. 51, nr 1-2, s. 120–128, dec. 2021.