[1]
R. Schönström och A. . Mortensen, ”Svensk litteraturvetenskap och skandinaviska studier i utlandet”, TfL, vol. 51, nr 1-2, s. 185–187, dec. 2021.