[1]
I. Hyltén-Cavallius, ”Information om medverkande”, TfL, vol. 51, nr 1-2, s. 215–219, dec. 2021.