[1]
J. . Helgason, ”Litteraturens slut: Sven Anders Johansson (Göteborg: Glänta produktion, 2021, 234 s.)”, TfL, vol. 51, nr 3-4, mar. 2022.