[1]
I. Löfgren, ”Att teoretisera om mening genom exempel: Vardagsspråkkritik, sam-vett och verklighetens svårighet”, TfL, vol. 52, nr 1, nov. 2022.