Martin Malmström. ”Kameralisterna: Kreativt Skrivande I Gymnasieskolans svenskämne”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 50, nr 4-5, juni 2021, s. 45-54, https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1393.