Lilja, E. . ”David Vikgren Versus Antti Keksi: Oraturens Arbete I Fonemisk Dikt”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 1-2, december 2021, s. 40-60, doi:10.54797/tfl.v51i1-2.1720.