Van Ooijen, E. ”Beröring Och begränsning: Om gränssnittet Mellan Djur Och människa”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 1-2, december 2021, s. 172-84, doi:10.54797/tfl.v51i1-2.1750.