Brudin Borg, C. ., P. Forsgren, K. Fjelkestam, E. . van Ooijen, A. . Ohlsson, N. . Ekedahl, M. . Skafte Jensen, C. . Annell, B. . Theander, J. . Olsson, och R. . Schönström. ”Recensioner, Vol. 51 No. 1-2 (2021)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 1-2, december 2021, s. 182-14, doi:10.54797/tfl.v51i1-2.1819.