Helgason, J. . ”Litteraturens Slut: Sven Anders Johansson (Göteborg: Glänta Produktion, 2021, 234 s.)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 3-4, mars 2022, doi:10.54797/tfl.v51i3-4.2122.