Nykvist, K. ”Silence and Silencing in Children’s Literature: Elina Druker, Björn Sundmark, Åsa Warnqvist & Mia Österlund Red. (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2021, 375 s.)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 3-4, mars 2022, doi:10.54797/tfl.v51i3-4.2131.