Lindgärde, V. . ”Studentdikt för tillfället 1660–1699. Kvantitativa undersökningar Av Tryckta tillfällesdikter Av Värmlandsstudenter Vid Uppsalas Universitet: Lars Burman (Uppsala: Avdelningen för Litteratursociologi, Uppsala Universitet, 2020, 108 s.)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 51, nr 3-4, mars 2022, doi:10.54797/tfl.v51i3-4.2134.