Löfgren, I. ”Att Teoretisera Om Mening Genom Exempel: Vardagsspråkkritik, Sam-Vett Och Verklighetens svårighet”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 52, nr 1, november 2022, doi:10.54797/tfl.v52i1.2215.