Jansson, O. ”Forbidden Literature. Case Studies on Censorship: Erik Erlanson, Jon Helgason, Peter Henning & Linnéa Lindsköld (red.)”. Tidskrift för Litteraturvetenskap, vol. 52, nr 1, november 2022, doi:10.54797/tfl.v52i1.8566.