1.
Martin Malmström. Kameralisterna: Kreativt skrivande i gymnasieskolans svenskämne. TfL [Internet]. 17 juni 2021 [citerad 19 maj 2022];50(4-5):45-54. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1393