1.
Mara Lee. Passion som institutionell praktik: Kreativt skrivande, möjligheter och svårigheter som kunskapande metod. TfL [Internet]. 17 juni 2021 [citerad 19 maj 2022];50(4-5):75-8. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1405