1.
Engfelt O. Kroppen som en plåga. Kroppen som en välsignelse. Kroppen som ett gränsland: Kroppens och sjukdomens symbolik i Tito Collianders författarskap. TfL [Internet]. 10 december 2021 [citerad 19 maj 2022];51(1-2):102-19. Tillgänglig vid: https://publicera.kb.se/tfl/article/view/1735